SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (33): Kovači

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Na brdskoj kosi, zapadno od sela, nalazi se ilirska gradina na kojoj su 1973./74. vršena istraživanja. Zapadno od katoličke crkve, 200 m, na manjem uzvišenju locirana je gradina Kuk.

Uz novu katoličku crkvu nalaze se dva stećka od kojih je jedan sljemenjak i ploča. Na sljemenjaku je čovjek na konju i jelen.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.

Foto: Ćiro Raič