SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (31): Kazaginac

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Na lokalitetu Glavice, jugozapadno od sela, nađeni su ostaci zidova neke građevine. Prema ranijim podacima ovdje su pronađeni ulomci pet miljokaza iz 3. stoljeća i rimski novac.

Iznad Šarića kuća nalazi se jedna gomila od koje su seljaci kamen upotrebljavali za nasipanje puta.

Nedaleko od katoličkog groblja nalazi se lokalitet Crkvina bez vidljivih tragova materijalne kulture.

U zaseoku Kurtovina, nedaleko od puta Karlov Han – Split, bilo je više starih grobova koji su uništeni prilikom izgradnje asfaltne ceste.

Na zemljištu Mate i Ivana Ćurkovića, u Kurtovini, nalaze se ostaci Kurtovog hana s dimenzijama zidova 0,90 m i visine 1,5 m. Ovaj han se spominje u narodnim pjesmama kao han Kazaginac. Po kazivanju mještana, oko 1900. Godine han je bio nauzgor, mogao je primiti 100 konja, objekat je bio na dva boja.

I danas se u zidovima vide ostaci alka za koje su vezani konji i hanu. U Mostaru je poznata obitelj Kurt koja je imala kmetove u duvanjskom kraju.

Zanimljivo je zabilježiti da se u hanskom dvorištu nalazi jedan grob neutvrđenog identiteta.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.

Foto: Ćiro Raič