SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (30): Ivančići

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

U Prisoju, zaselak Ivančići, između ceste Tomislavgrda-Livno i jezera (Buško blato), na lokalitetu Mašoti, nalazi se nekropola sa 29 stećaka. Većina objekata je utonula u zemlju, pa je zbog toga bilo nemoguće utvrditi oblike i ukrase. Jedan sanduk ukrašen je cik cak bordurom , dok su vidljivi dijelovi utonulih stećaka bez ukrasa i oštećeni.

U pravoslavnom groblju nalaze se dva grubo obrađena stećka-ploče, bez ukrasa.

Osim stećaka u groblju nalaze se ostaci manjeg objekta, s temeljnim zidovima visine do 1 m, i nekoliko starih križeva (ispupčen križ i motiv neke životinje).

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar, 1977.