SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (28): Gluščevine

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Pored starog puta Šujica-Stržanj, u zaseoku Gluščevine, na lokalitetu Mašeta (ispod počivaljaca), nalazi se velika nekropola stećaka, razbacanih u dužini od 200 metara, ukupno 39 komada (23 ploče, 4 sljemenjaka i 12 sanduka). Samo jedan je ukrašen polumjesecom, dok su ostali slabo obrađeni, dosta oštećeni, pojedini se nalaze na samom putu. Stećci su pretežno amorfnog oblika.

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar, 1977.
Foto: Ćiro Raič