SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (26): Cebara

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Jugozapadno od sela, na brskoj kosi, nalazi se ilirska gradina.

U pravoslavnom groblju, istočno od ceste Mostar-Tomislavgrad, na tumulu (12×1,5 m) nalazi se jedan stećak (ploča) napukla i oštećena, kao i nekoliko starih križeva. Ovo groblje zv. Zelenovo vrlo je zapušteno.

Na lokalitetu neznano groblje, između ceste Mostar-Tomislavgrad i katoličke crkve, nalazi se veća nekropola stećaka (94), većina utonula u zemlju, pa je teško ustanoviti njihove oblike. Stećci su slabije obrade i bez ikakva ukrasa.

Sjeveroistočno od ceste Mostar-Tomislavgrad, 500 m u polju, nalaze se dva stećka (sanduk i viši sanduk). Viši stećak kvalitetnije obrade ukrašen je stiliziranim križem, konjanikom i poluloptastim ispupčenjima.

U jamu Slipica, iznad sela, 1941. godine, ustaše su pobacale 125 žrtava sela Cebare. Samo je jedna žena preživjela. Mjesto je obilježeno spomen-pločom.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.
Foto: Ćiro Raič