SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (24): Krnjin

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Orlovića gradina nalazi se na krajnjem jugozapadnom dijelu polja kod Močila, istočno od Ljubasovih kuća. Grčka gradina nalazi se iznad Križića kuća. Ispod zaseoka Krnjin, u polju, na dva manja tumula, promjera 15 m, s 2 m visine, nalazi se nekropola s 18 stećaka (17 ploča i 1 sanduk). Stećci su utonuli u zemlju, slabo obrađeni, oštećeni i bez ukrasa. Sve do 1916. godine kuće u ovom selu bile su pokrivene ražovom slamom, želo se kovanim srpovima. Očuvana je pojata Vinka Ljubasa (1891.) za koju je drvenina dovučena iz Zagorja. Do 1974. godine seljaci su orali drvenim plugom. Još se može kupiti očuvan drveni plug. Ispod Zavelima, u selu Krnjin nalazi se Bećino vrilo, česma Studeno vrilo.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar, 1977.