SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (23): Kovači

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Na brdskoj kosi, zapadno od sela, nalazi se ilirska gradina na kojoj su 1973./1974. Vršena istraživanja. Zapadno od katoličke crkve (200 m), na manjem uzvišenju, locirana je gradina Kuk. Uz novu katoličku crkvu nalaze se dva stećka od kojih je jedan sljemenjak i ploča. Na sljemenjaku je čovjek na konju i jelen.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar, 1977.
Foto: Ćiro Raič