SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (20): Jošanica

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Na lokalitetu Rivine, iznad Babića kuća, 60 m, sjeverno od ceste Tomislavgrad – Livno, nalazi se nekropola od 10 stećaka. Većina ih je utonula u zemlju i obrušena. Slabije su obrade i samo jedan ima ukras u obliku križa.

 
Zapadno od ove nekropole u temeljima kuće Joze Perkovića uzidana su dva stećka, dok se treći nalazi djelomično ugrađen u temelj kuće.

 
Na Rivinama ima nekoliko starih grobova.

 
Od Jošanice, prema vrelu Ostrožac, na lijevoj obali potok, na uzvisini se nalazi pet stećaka (ploče) i četiri sanduka. Neki su oštećeni, utonuli u zemlju i bez ukrasa. Na nekropoli ima i starih grobova.

 
Na potoku Ostrožac nalazi se veliki broj mlinova koji su mljeli za veliki broj sela. Od vrela Ostrožaa, prema Jošanici, nalaze se slijedeći mlinovi:

 
Ramića mlin koji je mljeo sve do 1964. godine i po kvaliteti mliva bio nadaleko poznat. Danas strše ostaci. Ispod lokaliteta Obla Glava nalaze se ostaci Jerkića mlina. Delaćev mlin, ranije pokriven šimlom, danas limom. Od Jurkića mlina ostao je samo drveni žlib kroz koga je protjecala voda za pogon mlina. Mlin Marka Knezovića – Markice radi i danas a imao je dva mlinska kamena. Pod jednim krovom rade dva mlina, vlasništvo Ivana Jurića i Marka Krajine. Nedaleko od crpne stanice rade dva mlina Milka Krajine i Stipe Jurića. Nešto dalje je redovnički mlin Joze Žilića.

 
Na navedenom potoku sve do njegovog ušća, kod sela Tubolje, nalazi se nekoliko mlina koje većinom ne rade. Redovnički mlin, čiji je vlasnik Veštar i Juričević. Mlin s jednim kamenom posjeduje Branko Tomić iz Brišnika. Rais Dulaš iz Stipanjića posjeduje jedan mlin. Petar Delać i Marko vlasnici su jednog mlina. Ostaci mlina sa dva kamena, čiji su vlasnici Mate Jurčević i ostali (redovnički mlin), te posljednji mlin sa dva kamena čiji su vlasnici Nikola Krišto i drugi iz Tubolje.

 

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar, 1977.
Foto: Ćiro Raič