SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (17): Grabovica

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

U blizini sela nalaze se četiri tumulusa. Sjeverno od sela nalazi se veći tumulus (promjera 45 m), zvani Gromila. Zemaljski muzej iz Sarajeva 1968. godine izvršio je arheološka ispitivanja jednog tumula u kome je pronađen jedan grob iz starijeg željeznog doba i dva iz srednjeg vijeka. Kod Ivančića kuća nalazi se gomila u kojoj je pronađeno nekoliko grobova. Nađen je i rimski novac.

Na širem području zaseoka Naklo nalazi se više starih grobova.

U zaseoku Naklo nalazi se veće nekropola stećaka sa 35 komada (8 sanduka, 27 ploča). Stećci su nešto bolje obrade a naročito su ukrašena dva visoka sanduka (kolo, konjanik, jelen i druge životinje, zvijezda, mjesec i antropomorfna figura).

Južno od ove nekropole (40 m) nalazi se skupina od 43 stećka (jedan sljemenjak, tri sanduka, 39 ploča), slabo obrađeni, amorfni i znatno oštećeni. Samo jedan ukrašen je s šesterokrakom zvijezdom.

U blizini gornje nekropole, u dvorištu Antonija Ivančića, nalazi se jedan stećak-ploča, dok su ranije gradnjom kuće uništena dva stećka.

U ogradama zv. Šljivice, na jednom brežuljku, u blizini jezera – Buškoga blata, nalazi se nekropola od tri stećka (ploče).

U zaseoku Naklo nalaze se ostaci turske kule i avlije.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.

Foto: Ćiro Raič