SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (11): Borovo polje

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Na lokalitetu Borje nalazi se veliki broj kamenih objekata za smještaj sitne i krupne stoke koji su ranije bili od brvna pa su ih tada nazivali košare. Taj se termin prenio na današnje kamene staje. Vidljivo su ostaci crnogorične šume nastradale u ratu, kao i košara koje su Nijemci 1943 godine do temelja spalili.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar, 1977.
Foto: Ćiro Raič