S VRHA GRUDE: O životu (3)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Život je pozornica na kojoj najčešće nastupaju cirku­santi.

Život nas često šamara da se spustimo na zemlju.

Nažalost, život je češće životarenje negoli sam život.

Sretno ćemo živjeti kada prihvatimo život kakav jest.

Čovjek se nikada ne treba umoriti da svoj život ople­menjuje – do samog kraja življenja.

U životu valja prihvaćati kompromise, osim u ljubavi.

Bablje ljeto je rana jesen života.

Možda je ovaj život samo privid, ili se to nekima samo priviđa…

Nema ništa ljepše od života – za one koji ljube.

 

 

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.