ODRŽANA 48. SJEDNICA VLADE HBŽ

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Vlada je na današnjoj 48. sjednici donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz tekućih potpora za šport za 2022. godinu u iznosu od 250.000,00 KM. Prijavu za dodjelu sredstava, nakon objavljenog Javnog poziva za predlaganje projekata i programa u oblasti športa, mogu podnijeti nositelji športskih aktivnosti, športski klubovi, udruženja iz oblasti športa, športski savezi, športski klubovi invalidnih osoba i sportaši pojedinci. Donošenjem ove Odluke Vlada je dala suglasnost i na raspisivanje Javnog poziva za predlaganje projekata i programa u oblasti športa za 2022. godinu.

Usporedno s tim, na današnjoj sjednici donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz tekućih potpora za kulturu za 2022. godinu. Odobrena sredstva u Proračunu za 2022. godinu za ovu proračunsku stavku iznose 200.000,00 KM. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti nositelji kulturnih aktivnosti (javne i privatne ustanove i udruge koje s bave kulturnom djelatnošću, udruge građana, pojedinci, muzeji, vjerske zajednice, školske i predškolske ustanove s područja Hercegbosanske županije). Donesena je i Odluka o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje projekata i programa u oblasti kulture za 2022. godinu.

Nakon razmatranja Prijedloga, Vlada je donijela Odluku o visini osnovica za obračun plaća za 2022. godinu. Ovom Odlukom utvrđena je osnovica za obračun plaća za proračunsku 2022. godinu, za državne službenike i namještenike, policijske službenike, uposlenike u osnovnim i srednjim školama u bruto iznosu od 656,87 KM (neto 453,24 KM), dok je za dužnosnike utvrđena u bruto iznosu od 595,80 (neto 411,10 KM). Navedene osnovice primjenjivat će se za obračun plaća od mjeseca travnja 2022. godine pa do početka primjene Zakona o plaćama i naknadama korisnika Proračuna HBŽ, a najduže do 31. prosinca 2022. godine. Također, donesena je i Odluka o visini novčane naknade za prehranu tijekom rada – toplog obroka za 2022. godinu. Prema Odluci, uposleniku pripada pravo na novčanu naknadu na ime prehrane (toplog obroka) tijekom rada od 10,00 KM za svaki dan proveden na radu.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće uposlenika u osnovnim školama Hercegbosanske županije, kojom se za III. platni razred, koeficijent 2.60 zamjenjuje koeficijentom 2.80.

Primljena je k znanju informacija Ministarstva gospodarstva po Zaključku Vlade HBŽ od 30. srpnja 2022. godine, a odnosi se na koncesijski predmet „DŽE-CO“ d.o.o. Livno, te „Lara Natural“ d.o.o kao i uvezanom postupku hidro – geoloških istraživanja. Nakon razmatranja Prijedloga, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog Aneksa br. 2 Ugovora, te ovlastila nadležno ministarstvo za potpisivanje ugovora o koncesiji s poduzećem „LARA NATURAL“ d.o.o Livno.

Jednoglasno je donesena Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 1.000,00 KM učenicima drugog i trećeg razreda Gimnazije Marka Marulića Tomislavgrad kao financijska potpora za organiziranje jednodnevne terenske nastave u Dubrovnik kao i Odluku o odobravanju financijskih sredstava OŠ Fra Lovro Karaula iz Livna u svrhu financijske potpore za odlazak u Varaždin na Dramske igre na njemačkom jeziku – „Theaterspiele“ u iznosu od 2.000,00 KM. Također, na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 2.000 KM taekwondo klubu Magone iz Livna za sufinanciranje odlaska članova kluba na europsko prvenstvo u Manchester.