OBNOVA KROVIŠTA PODRUČNE ŠKOLE OPLEĆANI – VEDAŠIĆ

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Zbog dotrajalosti krovišta na OŠ Ivana Mažuranića PO Oplećani – Vedašić pristupilo se sanaciji istoga, a projektom su predviđeni novi crijep, novi žljebovi (oluci) i ugradnja snjegobrana koji na postojećem krovištu dosada nisu bili postavljeni. Radove, čiji završetak se očekuje krajem idućeg tjedna, izvodi firma Top. d.o.o. Tomislavgrad.

Općina Tomislavgrad