NEDJELJNA PRIČA: Kristofor Kolumbo

objavljeno u: NEDJELJNA PRIČA | 0

Kristofor Kolumbo (1451. – 1506.) /otkrio je Ameriku 1492./ bio je vjeran sin Katoličke Crkve. Svoju vjeru je uvijek javno priznavao. Nikada nije išao na put nedjeljom ili blagdanom. Svaki dan se na lađi molila zajednička molitva.

Kad se nalazio na moru blagdanom ili nedjeljom, nije dopuštao da mornari rade svoj posao koji nije prijeko potreban. Kako nije bilo na lađi svećenika, on bi sam toga dana držao duhovni nagovor i predmolio kakvu pobožnost.

Netko je zapisao u njegovu životopisu: “Njegove lađe u nedjelje i blagdane sličile su plivajućim crkvama iz kojih se davala Bogu slava.”

 

Tekst: fra Petar Ljubičić