NEDJELJNA PRIČA: Duša se najsigurnije spašava u katoličkoj vjeri

objavljeno u: NEDJELJNA PRIČA | 0

Jednu je englesku protestantkinju uznemirivala pomisao na spasenje duše. Zato je pošla do učena sveučilišnog profesora koji je više puta mijenjao vjeru. Pitala ga je koju vjeru drži pravom i kako bi ona najsigurnije mogla spasiti svoju dušu. On odgovori: „Za ovaj zemaljski život udobnija je vjera ona kojoj pripada kralj jer nam daje više sigurnosti i štiti nas od progonstva kojemu su izvrgnuti katolici. Ali ako želite spasiti dušu svoju, nastojte jednom umrijeti kao dijete Katoličke crkve.“

 

Tako je iskreno o katoličkoj vjeri govorio taj nesretnik. I on je iz dana u dan odgađao svoje obraćenje sve dok jednom nije nenadano preminuo kao krivovjerac. Jedne se večeri srušio pred vratima svoje sobe. A ona se protestankinja, koja je tražila od njega savjet o vjeri, obratila i prešla na katoličku vjeru.

 

Tekst: fra Petar Ljubičić