NAŠA ŠKOLA: Učenici (57)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 2008./2009. (rođeni 1998./1999.)

Radovac Nikolina Milanova Rašćani

Vukadin Helena Boškova Mandino Selo

Marković Ivan Zdravkov Mandino Selo

Vukadin Luka Mirin Mandino Selo

Grgić Ante Ivanov Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.