NAŠA ŠKOLA: Učenici (53)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 2004./2005. (rođeni 1993./1994.)

Kovačević Ana Jozina Srđani

Tokić Ivana Stojanova Mandino Selo

Seser Franimir Milanov Mandino Selo

Vukadin Mijo Tomislavov Mandino Selo

Šarac Iva Jozina Mandino Selo

Tokalić Kristijan Petrov Rašćani

Križanac Ivana Brankova Mandino Selo

Rezo Mauricije Zdravkov Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.