NAŠA ŠKOLA: Učenici (52)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 2003./2004. (rođeni 1992./1993.)

Dilaver Muris Mesudov Mandino Selo

Grgić Kristina Ivanova Mandino Selo

Dilaver Ermin Senadov Mandino Selo

Dilaver Anea Jusin Mandino Selo

Rezo Mate Jurin Mandino Selo

Šumanović Kornelija Živkova Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.