NAŠA ŠKOLA: Učenici (51)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 2002./2003. (rođeni 1991.)

Dilaver Emina Đulkina Mandino Selo

Dilaver Jasmina Ramina Mandino Selo

Tokić Josip Stojanov Mandino Selo

Kovačević Josip Ivanov Srđani

Landeka Anđela Ilijina Srđani

Landeka Ana Stipina Srđani

Šarac Stanislava Ivanova Mandino Selo

Kovačević Marijana Bogdanova Srđani

Križanac Ines Brankova Mandino Selo

Šarac Jure Trpimirov Mandino Selo

Dilaver Mehmed Ramin Mandino Selo

Dilaver Haris Salkin Mandino Selo

Kovačević Marko Antin Srđani

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.