NAŠA ŠKOLA: Učenici (50)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 2001./2002. (rođeni 1990.)

Batinjić Hrvoja Mirkov Rašćani

Buljan Ivan-Zvonimir Radoslavov Srđani

Kovačević Ivana Tonkina Srđani

Kovačević Tomislav Antin Srđani

Landeka Tomislav Markov Srđani

Radovac Niko Milovanov Srđani

Iskalić Kristijan Petrov Rašćani

Vukadin Marijo Jakovljev Mandino Selo

Vukadin Stipe Tomin Mandino Selo

Mijatović Janja Mirkova Rašćani

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.