NAŠA ŠKOLA: Učenici (48)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1999./2000. (rođeni 1988.)

Aščić Anto Robertov Rašćani

Slipčević Tomo Markov Rašćani

Šarac Danijela Andrijina Mandino Selo

Radovac Ivana Milanova Rašćani

Tokalić Goran Barišin Rašćani

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.