NAŠA ŠKOLA: Učenici (47)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1998./1999. (rođeni 1987.)

Čurčić Dijana Božina Mandino Selo

Kovačević Ante Jozin Srđani

Marković Ružica Markova Mandino Selo

Šumanović Marko Ivanov Mandino Selo

Mijatović Ivica Mirkov Rašćani

Mijatović Brankica Ivina Rašćani

Mijatović Željko Markov Rašćani

Bubinjić Marinko Mirkov Rašćani

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.