NAŠA ŠKOLA: Učenici (46)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1997./1998. (rođeni 1986.)

Kovačević Tomislava Ivanova Srđani

Marković Ilija Božin Mandino Selo

Milić Ilija Perin Srđani

Marković Tomislav Ivanov Srđani

Rimac Ankica Stipina Rašćani ????!

Tokić Kristina Stojanova Mandino Selo

Šarac Ivana Ivanova Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.