NAŠA ŠKOLA: Učenici (31)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1983./1984. (rođeni 1972.)

Dilaver Đekva Avdina Mandino Selo

Dilaver Osman Mustafina Mandino Selo

Dilaver Razija Jusufova Mandino Selo

Dilaver Zijada Sarakimova Mandino Selo

Kovačević Vladislav Mijin Srđani

Bilanović Vojislav Božin Mandino Selo

Dilaver Senada Osmanova Mandino Selo

Dilaver Sadeta Šabanova Mandino Selo

Dilaver Hasmija Ramina Mandino Selo

Dilaver Biserka Ibrina Mandino Selo

Kovačević Ivan Tomislavov Srđani

Kovačević Jasna Jozina Srđani

Milić Zdenko Jozin Srđani

Rezo Ilija Ivanov Mandiono Selo

Šarac Stipan Antin Mandino Selo

Šarac Ružica Mijina Mandino Selo

Šarac Dijana Trpimirova Mandino Selo

Milić Matija Mijina Srđani

Šumanović Dragan Ivanov Mandino Selo

Vukadin Vjekomir Ilijin Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.