NAŠA ŠKOLA: Učenici (55)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 2006./2007. (rođeni 1996.)

Rezo Branimir Zdravkov Mandino Selo

Marković Dragan Zdravkov Mandino Selo

Seser Ana Milanova Mandino Selo

Vukadin Marija Tomislavova Mandino Selo

Tokić Josipa Stojanova Mandino Selo

Grgić Ljubica Ivanova Mandino Selo

Dilaver Elvis Mesudov Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.