NAŠA OGNJIŠTA I NAŠA BAŠTINA: Vjera i rodoljublje

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA I BAŠTINA | 0

Čovještvo (ljudstvo, čojstvo), junaštvo, viteštvo – prve su vrline. Bog i domovina su iznad svega. 

Umrijeti za krst časni i slobodu zlatnu, vjera i rodoljublje, sveta su dužnost i vrlina. 

Zadana riječ, zadana vjera svetija je od života. Grijeh je ogriješiti se o Boga i bližnjega. 

Izdaja je grijeh koji se ne može ispraviti niti se prašta. Pogaziti vjeru i zadanu riječ veliki je grijeh i sramota.

Mijo Tokić