IZ ARHIVE: Nasmijani Šumanovići i Šarci

objavljeno u: IZ ARHIVE | 0

Ovotjedna slika iz riznice Pere Mirkina je, sudeći po slobodnoj procjeni dječjih glava, nastala u drugoj polovici šezdesetih godina, a snimljena je, ako me pozicija kauča i slika iznad nje ne vara, u Mirkinoj kući.

Skupili su se tog dana Mandoseljani iz Ivića dijela sela koje nije baš lako prepoznati, te ako se radi o zabuni nemojte se ljutiti.

S lijeva na desno poredani su: pok. Grgo Šumanović i njegova žena, pok. Anica, prvi na kauču je pok, Antes, pored njega su dvije vesele jetrve Gajtanuša i Batakuša s mladim Blaškanom na kauču, a ispred njih troje djece.

U prvom planu je pok. Ivan Šarac, po meni dostupnim informacijama do sada jedini liječnik iz našeg sela na samom početku svoga obrazovanja, koji čuva plavokosu curicu. To bi pak mogla biti Ivanova sestra Ana, dok Ivić Mirkin reklamira tada jedinu dostupnu zubnu pastu Kalodont – kupovali smo je kod Grgina brata Antića, a Grgo je nekoliko godina kasnije preuzeo dućan i postao trgovac.

Već spomenute slike sa zida su se u to doba nalazile u skoro svim mandoseljskim kućama – Sv. Ante s Isusom u rukama i zaštitna slika naše župe Srca Isusova – a u ovom rasporedu smo ih već vidjeli u arhivi na jednoj drugoj slici iz Mirkine kuće.

Blago Vukadin