IZ ARHIVA Slobodne Dalmacije, rujan 1998. godine

objavljeno u: SLOBODNA DALMACIJA | 0

TOMISLAVGRAD Tisuće čekaju na Žnjan

Veliki broj Duvnjaka sprema se na odlazak u Split, kako bi doživjeli susret sa Svetim Ocem. Prema našim informacijama, na tisuće njih će na dan dolaska Svetog Oca u Dalmaciju biti nazočno svetoj misi na Žnjanu. Preko župnih ureda duvanjskog dekanata veli­ki broj zainteresiranih već je došao do potrebnih propu­snica, dok se još veći broj Duvnjaka na put u Split sprema u samostalnoj režiji.

-Na raspolaganju smo imali samo pet autobusa, a svih pet smo davno popunili – rekao nam je gvardijan du­vanjskog samostana fra Mirko Bagarić te dodao: – Samo u našem župnom uredu smo vjernicima podije­lili više od 500 propusnica. Brojni Duvnjaci već su vidjeli Svetog Oca ili u Zagrebu ili u Sarajevu, a mnogi su tim povodom išli i do Rima, međutim, njihova želja za ponov­nim susretom i dalje je velika. Prema nekim predviđanji­ma, u Splitu će 4. listopada biti tri tisuće Duvnjaka.

 

Priredio: Milan Vukadin