IZ ARHIVA NAŠIH OGNJIŠTA: veljača 1982., god XII., broj 2 (80), str. 13

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA | 0

Zlatni pir među petnaestero djece

Pišemo o zlatnom piru koji su bra­čni drugovi Ivan i Anđa Zorić iz Crveni­ca (župa Seonica) proslavili 9. siječnja 1982. me­đu petnaestero svoje žive djece. Jedanaest sinova i četiri kćeri. Slavljenici su inače imali ukupno sedamnaestero djece. Dvoje ih je umrlo. Na svečanost zlatnog pira okupila su se sva djeca te k tome 32 unu­čadi i dvoje praunučadi. 

Bilo je to divno slavlje. Najprije u župnoj crkvi, a potom u obiteljskoj kući. Crkveno slavlje pred­vodio je rođeni sin ovih uzornih kršćan­skih slavljenika fra Luka Zorić, hercego­vački franjevac i župnik u Grudama. Sve­čari  Ivan  i Anđa  bili  su  oduševljeni  sa svim onim što im je na ovoj svečanosti s puno razloga priređeno. Oni s ponosom govore o svojoj čestitoj i vrijednoj djeci. Kažu da su im djeca najbolja mirovina (druge i nemaju) i najdragocjenija bašti­na. 

Spomenimo ovdje i jednu posebnu za­nimljivost: Osam Ivanovih i Anđinih sino­va imaju sa svojim obiteljima stalno pre­bivalište u Đakovu, a radno mjesto u nje­mačkom gradu Hamburgu. I svi rade u istoj radnoj ustanovi! 

Toliko djece, a sva čestita i sva se do­bro udomila! Ivan i Anđa imaju doista razloga za radost i za ponos. Neka Gospo­din i njih i njihovo obilno potomstvo pra­ti obiljem svoga blagoslova! 

Priredila: Marija Majić