IZ ARHIVA NAŠIH OGNJIŠTA: lipanj 1991., god XXI., broj 173, str. 3

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA | 0

Vlado Gotovac u Tomislavgradu

 

U subotu 27. travnja 1991. Tomislavgrad je doživio još je­dan svoj preporodni trenutak. Toga je naime dana održana obnoviteljska skupština mjes­nog ogranka Matice hrvatske u tom gradu. Na skupštini se oku­pio zamjetan broj domaćih Matičinih privrženika te više preds­tavnika njezinih ogranaka iz Posušja, Širokog Brijega, Livna, Dubrovnika, Šibenika, Sinja, Kaštela, Tovarnika i drugih mjesta. Skupštinu je svojom na­zočnošću počastio i predsjed­nik Matice Hrvatske iz Zagreba gospodin Vlado Gotovac te ta­jnik Matičine središnjice gospo­din Stipe Jukić.

 

Program je bio i opsežan i sadržajan. Pozdravne riječi s poticajnim porukama uputili su nazočnom skupu brojni gosti i domaćini, a mladi glazbeni sas­tav „Delminij” osvježavao je nazočnike svojim raspjevanim prigodnicama.

 

Nakon kratkoga pozdra­vnog govora predsjednika do­maćeg ogranka Matice hrvatske iz godine 1971. Kažimira Vučemila, glavni urednik Naših og­njišta fra Ferdo Vlašić održao je predavanje o uljudbenoj baštini duvanjskog kraja, od davnina do danas.

 

Sržni dio programa ispunio je dubokoumni prigodni govor poznatoga hrvatskog književnika i odskorašnjeg Ma­tičina predsjednika Vlade Go­tovca. Taj govor bio je prava duhovna gozba za sve one koji imaju imalo smisla za duhovne, ljudske i hrvatske vrednote.

 

Pri kraju programa, preds­jedniku Vladi Gotovcu priređe­no je i jedno ugodno izne­nađenje. Naime, gvardijan mje­snog samostana fra Gabrijel Mioč uručio je Gotovcu njegovu rukopisnu lirsku tvorbu „Slučaj lijeve ruke“, otisnutu na „kunstdruku”, koju je i sam pisac smatrao izgubljenom. Gotovac je tu svoju knjigu svojedobno napisao u zatvoru i nekako je prokrijumčario na slobodni prostor, ali bivše komunističke vlasti nisu dopustile da se ona tiska kao knjiga. No fratri su tu izvrsnu liriku kradomice otisnu­li na „kunstdruku” u jednom primjerku te taj primjerak po­mno čuvali kroz punih deset godina.
U radnom dijelu skupštine izabrano je i novo vodstvo obnovljene Matice hrvatske u Tomislavgradu. Za predsjedni­ka je izabran profesor Stojan Vučemil, a u uže vodstvo još su ušli: Kažimir Vučemil, Mate Kelava i Mate Šimundić.

 

Priredila: Marija Majić

26.09.2014.