IZ ARHIVE: Naša ognjišta – Božić 1971., god I., broj 4-5-6, str. 10

objavljeno u: IZ ARHIVE | 0
Život u župi Kongora

Vjerski život u župi cvjeta. U velikom broju vjernici pohađaju svetu misu i sakramente. Skoro svi đaci dolaze na svoju đačku misu. Za vrijeme pučke mise crkva je uvijek puna, bez obzira kakvo je vrijeme. Svi đaci redovito po­hađaju vjeronaučnu obuku. 

Dobru sliku župe dala su dva hodočašća: naŠiroki Brijeg i na Veliku Gospu u Seonicu. 25. srpnja ove godine (1971.) pošlo je Gospi na Široki Brijeg prepunih šest autobusa. Za vrijeme hodočašća se pjevalo, molilo, plakalo i divilo. Sva­ki hodočasnik je prezadovoljan organizacijom i samim hodočašćem. Još i sada uvijek pitaju: Hoćemo li ovako svake godine? U Seonicu smo hodočastili Gospi pješke. Iza župske mise pošla je cijela župa. To je bilo naše pokorničko hodočašće Gospi za potrebe na­ših radnika i radnica u inozemstvu i domovini.

Mlada misa vlč. Zvonke Krištića u Borčani­ma pokazala je pravi vjerski zanos. Teško je to opisati. U Borčanima ima ljudi i od 80 godina, ali se nijedan ne sjeća, da je tu bila ikada mlada misa. Ove godine smo to ipak doživjeli 18. srp­nja (1971.) na groblju u Borčanima. Cijela župa, a navlastito Borčanci živjeli su od toga događaja. Liturgijski obredi uspjeli su savršeno, a duvanjski  gvardijan (fra Ferdo Vlašić) je zanosno propovijedao. Vanjska proslava je bila na visini: organizacija odlična, posluga isto tako, kao i sam objed. Sve je završilo u miru, zadovoljstvu i veselju. Ne samo u vjerskim, nego i u zajedničkim akcijama župa je aktivna. Mnogo se toga poduzelo i uradilo u župi.

Kongora osvijetljena

Nakon dužega vremena završeni su radovi na nisko-naponskoj mreži u Kongori. 24. listopada ove godine (1971.) puštena je u pogon električna rasvje­ta. Kongora je postala nešto posve novo. Bio je to doživljaj svoje vrste. Da bi se sve to uopće uradilo i na vrijeme sredilo, najzaslužniji je Ante Majić – Baja od­bornik sela, koji je predložen za općinsku na­gradu na dan proslave puštanja svjetla, koja je bila 27. listopada. U tijeku su radovi na elektrifikaciji Borčana i Lipe, dok Mandino Selo priprema potrebni materijal. Svaki dan očekuje se električna ras­vjeta Borčana i Lipe.

Župna kuća sa vjeronaučnim dvoranama

Sa jugoistočne strane crkve u Kongori već se vidi pod krovom nova župna kuća u čijem se sklopu nalaze dvije dvorane za održavanje vjeronauka, mala čitaonica i župni ured sa predsobljem.  Vanjski radovi su završeni, a unutra se još radi. Ukoliko se budu župljani novčano odazvali kao dosada, onda se očekuje završetak svih radova do proslave Srca Isusova u 1972. Za odaziv, rad i zalaganje župljani zaslužuju veliku pohvalu.

Kongorske trojke

U prvom broju »Naših ognjišta« svi smo »kukali« kako počinje opadati prirast pučanstva i na »našim ognjištima«. Međutim, ova župa može s ponosom reći, da je prirast godišnji 44. Nadamo se i boljemu..

NAPOMENA POD SLIKE: 1. Župna kuća u Kongori, 2. kongorske trojke: Ilija, Mara i Mila Sliško

Odabrala: Marija Majić