DUVANJSKA PREZIMENA: Vuknići

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Na duvanjskom području Vuknići danas žive u Tomislavgradu (1 obitelj, 7 članova),

Starinom su iz Zagvozda u Imotskoj krajini, iako postoje naznake da to bude i okolica Mostara. Naime, u 17. stoljeću djeluju tri istaknuta franjevca s prezimenom Vuknić, inače trojica braće: fra Luka, fra Stipan i fra Jure, za koje se u maticama franjevačkog samostana u Zaostrogu navodi da su “od Mostara'”, Najvjerojatnije Vuknići su se preselili iz okolice Mostara u Imotsku krajinu.

U novom boravištu prvi pisani je spomen o Vuknićima onaj iz 1686. godine, kad ih nalazimo u zagvozdskom zbjegu, koji će se zaustaviti u Kučićima, u Omiškoj zagori.

Godine 1701. godine harambaša Mate Veić, nakon što je Zagvozd ponovo vraćen Turcima, preseljava više obitelji u Sutinu i Neorić, u Splitskoj zagori, među kojima je i obitelj Grgura Vukinića (Vukinića) pokojnog Frane sa 7 duša.

Na povratku iz zbjega u Kučićima l l-člana obitelj Šimuna Vuknića naseljava se u Runoviće, u zaselak Umljane, a mletačke joj vlasti dodjeljuju 14 kanapa zemlje.’

Prezime Vuknić nije zabilježeno ni u jednom od dva opća popisa bosanskohercegovačkih Hrvata katolika u 18. stoljeću.

Današnji duvanjski Vuknići doseljenici su iz Imotske krajine.

Izvor: Ante Ivanković: Duvanjska prezimena, 2001.