DUVANJSKA PREZIMENA: Vatrovi

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Danas na duvanjskom području Vatrovi žive u Grabovici. Ovo jedino duvanjsko prezime sa završetkom na-ov u svakom slučaju veoma je neobično i o njemu u dostupnoj literaturi nismo ništa našli.

U maticama stare župe Grabovica Vatrovi se prvi put javljaju 20. rujna 1830. godine, kad je upisano krštenje Anđe kćeri Ivana Vatrova iz Bukove Gore i majke Ive Čulić (danas Čulo) također iz Bukove Gore. Grabovički Vatrovi prvi se put susreću u matici krštenih 20. Listopada 1859. godine, kada je zabilježeno krštenje Ruže kćeri Joze Vatrova iz Grabovice i majke Jele rođene Bilobrk iz Vinice.

Nažalost, ni Vatrova više nema na duvanjskom području. Upravo je iselila njihova posljednja obitelj u Njemačku, 3-člana obitelj Frane Vatrova, sina pokojnog Bože.

Izvor: Ante Ivanković: Duvanjska prezimena, 2001.