DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD USPJEŠNO OKONČAO PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

objavljeno u: NOVOSTI | 0
Uspješno okončan proces akreditacije i certifikacije Doma zdravlja Tomislavgrad koji je provela  Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine  (AKAZ).

Ravnateljici Doma zdravlja Tomislavgrad,  Ivanki Živković i djelatnicima Doma zdravlja Tomislavgrad certifikate je  uručio direktor Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu FBIH,Salih Valjevac.

Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u FBiH nakon provedene vanjske ocjene od strane Povjerenstva za akreditaciju i certifikaciju, 17.08.2022 god. donijela je rješenje o akreditaciji i certifikaciji Doma zdravlja Tomislavgrad.

Certifikacija i akreditacija AKAZ-a je dokaz o uspostavljenom sustavu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenta i strateškom opredjeljenju u smislu daljnjeg razvijanja, održavanja i poboljšanja sustava kvaliteta i sigurnosti.

Ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad, Ivanka Živković naglasila je da Akreditacija i certifikacija znače da  Dom zdravlja Tomislavgrad pruža kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu uslugu. Uručenjem certifikata i akreditacija, rad Doma zdravlja nije okončan on sada ide na potpuno novu razinu koju treba usavršavati ali i obnavljati svake tri godine. Naša obveza je održati i opravdati stečene standarde i da se kroz predanost i rad pokušaju podići na još veću razinu, prije svega zbog korisnika zdravstvenih usluga, ali i svih zdravstvenih djelatnika.

Dom zdravlja Tomislavgrad