OCI ILI OČEVI?

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

    Nemalo sam bio iznenađen kad mi jedan sveučilišni profesor, kroatist, u recenziji jedne moje rasprave  predloži da se riječ oci, po njemu arhaizam, zamijeni pluralnim oblikom očevi, po njemu standardnim. Dakle, po njegovu tumačenju sintagma crkveni oci (lat. patres Ecclesiae) … pročitajte više

S VRHA GRUDE: O slobodi (6)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Nijedna ljudska sloboda nema, niti može imati atribu­te apsolutne slobode. Stoga je ona više glagol nego imenica, više nastajanje no nešto što je osvojeno. Bez sumnje: čovjek je najslobodniji onda kada je najčvršće vezan uz Boga. (kraj) Izvor: Ante Šarac: … pročitajte više

S VRHA GRUDE: O slobodi (5)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Često i prisila, bilo vanjska ili unutarnja, osobito u ispunjavanju obveza, radi u korist slobode. Tko se više veže uz ljude, manje je slobodan. Mnogi, od drugih zbrinuti osnovnim životnim potrep­štinama, makar i bili u stanovitoj vrsti krletke od neslo­bode, … pročitajte više

S VRHA GRUDE: O slobodi (4)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Ako se hoćeš domoći osobne slobode, idi putem ljubavi. Sloboda nije cilj po sebi; ona nam omogućuje da radi­mo i gradimo uvjete za život i život sam. Bolje slobodan nego netom oslobođen. Sloboda bez odgovornosti sestra je anarhije.  (nastavlja se) … pročitajte više

S VRHA GRUDE: O slobodi (3)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Sloboda bez sadržaja je poput ukrašene boce bez kva­litetna vina. Svi traže slobodu, a mnogi bježe od sebe. Mnoštvo zahtjeva slobodu, dok samo neki tragaju za slobodom… Mnogi Hrvati se bolje „snalaze“ u statusu sluga nego u osvojenoj slobodi. (nastavlja … pročitajte više

S VRHA GRUDE: O slobodi (2)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Za osvojenu slobodu nagrade dodjeljuju oni koji su bili izvan dometa metka. Zatvoreniku s unutarnjom slobodom i zatvor je manje ružan. Čovjek je nerijetko zatvorenik i kad živi podalje od za­tvora. (nastavlja se) Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.

S VRHA GRUDE: O slobodi (1)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Ne znam što je sloboda; znam što nije ili što najmanje jest – ljenčarenje! Unutarnja i vanjska sloboda često ne idu ruku pod ruku. Izvanjska sloboda može pomoći i odmoći ostvarivanju unutarnje – osobne slobode, dok je unutarnja sloboda po … pročitajte više

ŠTO JE RELIGIJA A ŠTO VJERA I KONFESIJA?

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

       Nedavno me jedan jezični čistunac oštro prekori što sam upotrijebio riječ religija a ne, po njegovu mišljenju, njezinu hrvatsku istoznačnicu riječ vjera. Premda semantika nije predmet pravopisni, hrvatski pravopisni priručnik (Babić-Finka-Moguš, ŠK, Zagreb,1994.) terminološku trijadu religija-konfesija-vjera (lat. religio, confessio, … pročitajte više