ANTE ŠARAC: Visovi i visine

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Nešto me goni
Zove me Netko
Odnekud tako blizu
Zove poziva i doziva
Tiho da se penjem
Da se pentram
Uz planinu
Na planinu
Da taknem vrhove njene

Da zakoračim već jednom
Da ne bude kasno
Da odveć ne okasnim
U te rajske vrleti stići

Zove me Netko
Jer se brine za me
Za sve nas se brine
Da ne ostanemo u dolini suza
Da ne plačemo u podnožju
Jer tu nam plač ne pere lice
Bolje da uz znoj plačemo
U pokretu uz planinu
Uz teži dio puta


Ante Šarac