AKAZ OBAVLJA VANJSKU OCJENU DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Dana, 1. 06. 2022.godine, tim vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ)  obavio je vanjsku ocjenu Doma zdravlja (svih  službi po standardima za Domove zdravlja), Centra za mentalno zdravlje (prema standardima za CMZ) i timova obiteljske medicine (prema standardima za TOM), te u narednim danima očekujemo odgovor o ispunjenosti standarda  od Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ).

Procesom certifkacije i akreditacije standardiziraju se  usluge  i  procesi rada te kvaliteta i sigurnost u zdravstvu.

Zahvaljujemo našoj koordinatorici za kvalitetu Prim. Dražani Šimić, dr.med.spec.oftalmologije, uposlenicima Doma zdravlja Tomislavgrad za sudjelovanje i pripremi ustanove za certifikaciju i akreditaciju.

U očekivanju odgovora Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ).

Dom zdravlja Tomislavgrad