ŽIVOTOPIS FRA MIRKA BAGARIĆA

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Rođen je 7. listopada 1949. u Bukovici.

Osnovnu školu završio je u Bukovici (1956.- 1960.), Mesihovini (1960./61.) i Posušju (1961.-1964.), a srednju na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji na Poljudu (1964.-1968.).

Filozofsko-teološki studij pohađao je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (1970.-1972.) i u Luzernu (1972.-1975.). Franjevački habit obukao je na Humcu 6. studenoga 1969., a svečane zavjete položio je u Tomislavgradu 31. ožujka 1974. Za đakona je zaređen 22. prosinca 1974. u Luzernu, a za svećenika 15. lipnja 1975. u Zürichu. Po povratku sa studija djeluje najprije kao kapelan u Čapljini (1975.-1979.), kad odlazi u inozemstvo.

Djeluje kao misionar za hrvatske odseljenike najprije u HKM Zürich (1979.-1985.), a potom u HKM Augsburg (1985.-1994.). Po povratku iz Njemačke najprije je gvardijan u Tomislavgradu (1994.-2000.), a potom župnik u Kongori (2000.-2010.). Bio je i duvanjski dekan (2005.-2010.). Tri godine je potom u Zagrebu, u samostanu Dubrava, samostanski vikar i pomoćni odgojitelj bogoslova (2010.- 2013.), a od 2013. je u opet Tomislavgradu župni vikar i samostanski ekonom te glavni urednik Naših ognjišta.

Objavio je knjigu Zgode i nezgode Malog brata u nakladi Naših ognjišta, Tomislavgrad 2006.

IZVOR: Robert Jolić: Sto godina župe Kongora, 2017.