ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Patronimi (3)

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Milošević – Milošev potomak

Mitrović – u korijenu grčko ime Dimitrije (Dmitar, Mitar), riječ znači “zemlja-majka”

Nenadić – od slavenskog imena Nenad; u korijenu riječ “nada”, dakle “nenadano rođen”

Novaković – također slavensko ime Novak, vjerojatno u značenju “prvorođeni”

Pavlić – od imena Pavao; riječ lat. podrijetla, znači “malen”

Pavlović – Pavlov potomak

Pehar – od hipokoristika Peho, od imena Petar

Pehar –Grgasović – drugo prezime dolazi od imena Grgas, Grgo

Perković – od muškog imena Perko, što znači isto što i Petar, Pero

Petrić – od imena Petar; u grč. petra znači “stijena”

Petrović – Petrov potomak

Pranjić (Franjić) – od imena Franjo (Franjić se piše rijetko kada, jer Duvnjak teško izgovara glas “f”); riječ iz tal. jezika, a izvorno staro francuska, znači “slobodan”

Radoš – Radoš; u korijenu je svakako pridjev rad, rado; prošireno Radoslav i sl. najstarije duvanjsko prezime, dolazi od vlastitog imena

Raič – izvorno vlastito ime Raič, Radič, kojemu je u korijenu također riječ rad, rado

Raičević – potomak Raičev

Stipić – od imena Stipe, Stjepan; riječ grč. podrijetla, znači “vijenac”, “kruna”

Stojanac – od staroslav. imena Stojan, Stojislav; u temelju glagol stajati

Šimunović – potomak Šimunov; Šimun u hebr. jeziku znači “Bog je uslišao”

Šteko – hipokoristik od imena Stjepan, Stjepko, Šteko

Tokić – od hipokoristika Toko; isto što i Tole, od starohrvatskog imena Tolimir

Tomasović – od vlastitog imena Tomas, Toma

Tomić – potomak Tomin; Toma u hebr. jeziku znači “blizanac”

Tripalović – 1. vjerojatno od vlastitog imena Tripun, Trifun, Tripo; 2. preko talijanskog jezika od riječi koja znači trbuh – dakle trbušast čovjek (Šimunović)

Vidović – potomak Vidov; Vid je lat. Vitus i znači “živ”, “životan”

Vučjak – u korijenu staroslavensko muško ime Vuk

Vučko – isti korijen: Vučko od Vuk 

Vučur – isti korijen

Vujević – isti korijen, od muškog imena Vujo, Vuk

Vukadin – izvorno muško ime (od Vuk) koje je postalo prezime

Vukadinović – potomak Vukadinov

Vukoja – muško ime koje je postalo prezime, u korijenu također ime Vuk

 

 

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.

Foto: Ivica Šarac

01.09.2014.

1 2 3 6 7 8