ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Matronimi

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Ančić – od vlastitog imena Anka; riječ iz hebr. jezika (Hannah, Ana) znači “Bog se smilovao”

Anić – također u korijenu vlastito ime Ana

Belić – od starog hrvatskog ženskog imena Bela, Bijela (lat. Alba)

Cvitić – od ženskog imena Cvita, Cvijeta; ime hrv. korijena, od riječi “cvijet”

Klarić – od imena Klara; riječ lat. podrijetla, znači “svijetla” (hrv. Jasna)

Kolakušić – prema ženi udatoj od Kolaka; ona se u Duvnu naziva Kolakuša

Ledušić – prema ženi udatoj od Ledića (Leduša)

Madunić – od hipokoristika Maduna: u korijenu vjerojatno lat. Izraz „mea domina“, madona, maduna, što označuje sličicu ili ‘medalju s Gospinim likom; Madunić je isto što i Gospić

Majić – prezime nastalo po majci (koju su nevjeste i drugi često zvali maja) od ženskog imena

Mandić – Manda, prema aramejskom Magdalena, znači otprilike “postala je velika”

Marić – izvorno prezime Marijić, od imena Marija ili Mara; vjerojatno od aram. riječi u značenju “gospođa” ili “uzvišena”

Marinjić –  zapravo Marijić, isto što i Marić

Markušić – prema ženi udatoj od Markića (Markuša)

Nevistić –  od hrv. riječi nevjesta, nevista; mnoge žene u Duvnu po udaji nazivaju nevistom, i ne samo ukućani, nego i drugi iz sela

Pavić – od ženskog imena Pava; riječ prema muškome Pavao, u značenju “malen”

Perkić – od imena Perka, Pera (lat. Petronilla); za značenje riječi gl. prezime Petrović

Radoš-Kolakušić – drugo prezime prema ženi udatoj iz Kolaka (Kolakuša)

Radoš-Štrljušić – drugo prezime prema ženi udatoj iz Štrljića (Štrljuša)

Rozić – 1. od ženskog imena Roza; isto što i Ružić; 2. moguće i od pridjeva rozan u značenju ispisan, išaran, urešen: dakle netko tko se kiti

Tadić – od ženskog imena Tada; prema muškom imenu Tadija, u aram. jeziku znači “odvažan”, “hrabar”

Zorić – od ženskog imena Zora; riječ hrv. korijena

Zrinušić – žena udata od Zrinića (Zrinuša, u Duvnu često i Zdrinuša)

 

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.

Foto: Ivica Šarac

04.09.2014.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA