TEČAJ ZA SPELEOLOŠKE PRIPRAVNIKE

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Planinarski savez HB, povjerenstvo za speleologiju PS HB i Speleoško društvo „ Mijatovi dvori“ organiziraju tečaj za speleoške pripravnike, sukladno Programu obuke Povjerenstva za speleologiju PS HB.

Tečaj će se održati u terminu tri vikenda i to u dane: 13.,14.,20.,21.,27. i 28. ožujka 2021. godine, a cijena tečaja iznosi 100 KM. PD „ Orlova stina“ osigurat će smještaj sa prenoćištem u planinarskom domu „Blidinje“, SD „Mijatovi dvori“ materijalno- tehničku opremu za izvođenje tečaja

PS HB troškove ishrane polaznicima tečaja,nastavnom i stručnom kadru,tiskanje i izradu diploma.

Za realizaciju tečaja imenuju se:

Josip Marković, predsjednik Povjerenstva za speleologiju PSHB, voditelj tečaja ,

Ante Vukadin, predsjednik PD „Orlova stina“ organizacija smještaja i ishrane,

Marko Brkić, glasnogovornik Planinarskog saveza HB

Za prijave na tečaj potrebno je popuniti obrazac prijave.

Više informacija možete dobiti na brojeve telefona: 063/ 802-876 –Josip, 063/ 331-972 – Miro

e-mail:sdmijatovidvori@gmail.com

Obrazac prijave može se preuzeti na: www.ps-hb.info