STOŽER CIVILNE ZAŠTITE: Strogo zabranjeno paljenje vatre na otvorenom!

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Upozoravamo Vas da je Općinskom Odlukom o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka STROGO ZABRANJENO paljenje vatre u blizini šume, zgrada, gospodarskih i drugih objekata, usjeva, nasada voćnjaka, pored prometnica te na trasama elektroenergetskih vodova. Isto tako Odlukom je ZABRANJENO spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću.

Ako primijetite da je vatra bez nadzora i da se nekontrolirano širi dužni ste odmah o tome obavijestiti vatrogasce na telefon broj 123, policiju na telefon broj 122 i operativni centar civilne zaštite na broj 356-449.

Protiv osoba koje se ne budu pridržavale Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, Zakona o šumama i Općinske Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka predviđene su kazne u iznosu do 1000 KM.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE