SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (1): Borčani

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Iznad sela, na brdu Lib, nalazi se ilirska gradina sa ostacima rimskog utvrđenja i ostacima neke građevine. Na vrhu je jedan tumulus promjera 30 i visine 7 metara. Sjeverozapadno nalazi se zid dužine 97, a visine 1-0,50 m.

Na lokalitetu Seline, sjeverozapadno od sela, davno su pronađeni rimski novci, natpisne ploče, miljokazi, nadgrobni spomenici i žrtvenici, preneseni u Sarajevo.

U kuću Mate Majića uzidan je jedan ulomak rimske ploče s nekoliko slova, veličine 40×20 cm, donesene sa Selina.

U kapeli katoličkog groblja nalazi se kamena ploča bez ukrasa, veličine 1×1 m, koja potječe sa Selina.

Na kraju sela Borčana, prema Kongori, kod kuće Drage Majića, nalaze se dva stećka-visoka sanduka, bolje obrade, bez ukrasa.

Zapadno od ovih stećaka, u pravcu Kongore, 150 m, na manjem uzvišenju, nalazi se jedan stećak-ploča slabije obrađena.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar, 1977.
Foto: Ćiro Raič