SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (44): Petrovići

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Na lokalitetu Crkvina nalazi se Dvojna gradina (eliptičnog oblika 70×30 m) na kojoj su pronađeni betonirani zidovi i keramika. U neposrednoj blizini pronađeni su ostaci srednjovjekovne crkve. Na lokalitetu Gradina eliptičnog oblika (24×75 m, visine zidova do 3 m) nađeni su ulomci keramike i jedan keramički uteg.

Pored ceste Mostar-Duvnio nalazi se katoličko groblje s velikim brojem starih križeva, po ornamentici predstavljaju specifične etnografske motive ovoga kraja.

Od starih stambenih objekata ostala je kuća pokrivena slamom, vlasništvo Stipe Petrovića. Stare staje pokrivene slamom posjeduju Ante i Jozo Petrović.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.

Foto: Ćiro Raič