SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (39): Omerovići

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

U selu je do 1966. godine bila nauzgor kula Nuhića na dva boja sa zidovima 120 cm debljine. Prilikom rušenja kule u zidovima je nađeno 11 zahrđalih pušaka, koliko je i kula imala puškarnica. I danas je nauzgor stari ahar za smještaj gostiju, pokriven šimlom. U vrijeme turske uprave u ovom aharu je otsjedao turski asker. Od 1-2 m strše ostaci kule Nuhića čiji je posljednji vlasnik bio Salih Bukvić iz Omerovića.

Poviše sela, na strmini, nalazi se kamena stijena oko 4 m širine, ispod koje je otvor, tek toliki da se čovjek mučno može provući, djelomično zatrpan pijeskom koji se obara niz strminu. Po kazivanju mještana kroz otvor se ulazi u veliki podzemni prostor u koga može stati 200 ljudi. U pećini se nalazi vrelo čiste vode koja ne teče, a iznad, na stropovima, stalaktiti i odgovarajući stalagmiti. Za vrijeme rata 1941. godine narod se krio u pećini od aviona i drugih nedaća rata. Poslije rata u pećinu su dolazili neki Slovenci sa strancima, posljednji put 1974. godine. Pećinu narod naziva Dahna.

Prema staroj evidenciji u selu su pronađeni ostaci rimske zgrade i dva tumula sa ostacima stećaka. Danas nema nijedan stećak u selu.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar, 1977.