SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (38): Mokronoge

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Na dva brdska uzvišenja sjeverno od sela, na desnoj obali Šujice, nalaze se mala i velika gradina. Istočno od velike gradine nalazimo dva tumula. Godine 1957. tu je pronađena jedna ara s natpisom.

Na lokalitetu Jokin grob, na jednom tumulu, nalaze se četiri stećka-ploče, slabije obrade i bez ukrase.

Zapadno od sela jedna kamena ilirska gomila.

Od sela prema Šujici, uz cestu Tomislavgrad-Šujica, na Dvojinama, lokalitet Mašeti, nalazi se veća nekropola od 30 stećaka (19 ploča, 6 visokih sanduka i pet manjih sanduka). Stećci su slabo obrađeni, bez ukrasa, oštećeni i utonuli u zemlju.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar, 1977.