SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (37): Mesihovina

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Zapadno od sela na brdskom uzvišenju nalazi se Mesihovačka gradina.

U selu je zanimljivo zanimanje obrade kamena pa su seoski kamenoresci iz Mesihovine poznati u Hercegovini i Bosni. Stare kuće od kamena pokrivene slamom imaju braća Ante i Jozo Petrović, kao i Stipe Petrović. Objekte za smještaj kukuruza, građene od kamena i pletera sa ukrašenim kamenim fasadama znak su klesara samouka koji imaju osjećaj ukrašavanja u ovih gospodarskih objekata.

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar, 1977.

Foto: Ćiro Raič