SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (21): Stipanjići

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Između Privale i Stipanjića, južno od ceste Tomislavgrad – Livno, na brdskom uzvišenju, nalazi se ilirska Gradina s ostacima keramike.

 
Između Korita (krajnji zapad Duvanjskog polja) Međina i zaseoka Cikoja, nalaze se tri manje gomile i nešto dalje još dvije manje oštećene.

 
Nedaleko Korita, od manjeg izvora, nalaze se dvije skupine od dvanaest stećaka od kojih 10 ploča i dva sanduka. Oni su nešto bolje obrade, neki zarasli, drugi utonuli ili oštećeni, pretežno amorfni i bez ukrasa.

 
Istočno od zaseoka Cikoja u smjeru polja i Stipanjića nalazi se jedan stećak.

 
Južno od puta Tomislavgrad – Livno, u polju, nalazi se nekoliko nekropola stećaka. Na početku sela, pošavši od zapada prema Kolu, 50 m od ceste, nalazi se sedam stećaka od kojih je pet ploča i dva sanduka, bolje obrade, dobro očuvani, bez ukrasa.

 
Tristo metara južno od sela, na omanjem tumulu nalazi se nekropola od seam stećaka (pet ploča, 1 visoki sanduk i 1 sanduk), pretežno utonuli u zemlju i dosta oštećeni. Na većoj ploči urezano je plitkim reljefom pet zvijezda, od kojih su dvije sa osam, tri sa sedam krakova.

 
Na lokalitetu Brižine, 150 m, od puta u polju, na manjoj humci, nalazi se pet stećaka-ploča, slabije obrađenih, utonulih u zemlju, s manjim oštećenjima i bez ukrasa. Nedaleko od ove nekropole nalazi se jedan stećak.

 
Na lokalitetu Brižine, 150 metara od puta u polju, na manjoj humci, nalazi se pet stećaka-ploča, slabije obrađenih, utonulih u zemlju, s manjim oštećenjima i bez ukrasa. Nedaleko od ove nekropole nalazi se jedan stećak.

 
Na lokalitetu Bostan, 150 m od puta, u polju, nalazi se veća nekropola stećaka od 60 komada (4 visoka sanduka, 2 obična sanduka, ostalo ploče). Nešto bolje obrađeni od ostalih stećaka u duvanjskom kraju, dobar broj potonuo u zemlju, bez ukrasa.

 
Na lokalitetu Mašeta, desetak metara istočno od puta, kod osnovne škole, nalaze se četiri velike ploče bolje obrade, na jednoj ploči sedmokraka zvijezda.

 
U katoličkom groblju nalazi se 15 stećaka, pretežno ploča, koje su pretežno potonule u zemlju, bez ikakvih ukrasa. U groblju se nalazi dosta arhaičnih križeva s ukrasima i natpisima.

 
Golubinka, kraška jama, po kazivanju seljaka Petra Dodiga (1900.), ima stalaktita i stalagmita. U vrijeme kiše iz jame izbija voda.

 
U selu se nalazi nekoliko redovničkih mlinova ili mlinova jednog vlasnika.

 
Redovnički mlin s jednim vodeničkim kamenom posjeduje Veštar i Jurčević. Branko Tomić vlasnik je jednog mlina, stanuje u Brišniku. Rais Dulaš ima jedan mlin u slabom stanju. Petar Delać i Marko posjeduju mlin s dva kamena. Mate Jurčević vlasnik je ostataka nekadašnjeg mlina. Niko Krišto iz Tubolje vlasnik je mlina s dva mlinska kamena.

 
Kuću pokrivenu slamom posjeduje Miško Mladina, kao i ognjište s paleobalkanskim verigama. Isko Hadžić ima kuću od tesanih brvana pokrivenu šimlom.

 
Mujanovića groblje, kako ga mještani nazivaju, ustvari nastavak katoličkog groblja. Ima vrijednih nišana starih preko 200 godina. U nastavku ova dva groblja vide se stećci.

 
Dulaševa kula je stambeno-fortifikacijski objekt s podrumom i jednim bojem. Jedna trećina kule je srušena. Ulazi se s bočne strane kroz kameni lučni dovratnik ukrašen profilacijom i tarihom koji nije čitak zbog naslaga kreča. Po kazivanju vlasnika stara je preko 200 godina. Za obranu, na katu i u podrumu ima puškarnice. Ranije kula je pokrivena šimlom, danas crijepom. Ima vlastiti vodovod. Vlasnik Razi Dulaš dobro održava objekt.

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar, 1977.
Foto: Ćiro Raič