SLOBODNA DALMACIJA: Tomislavgrad: Zaštitimo djecu u prometu

objavljeno u: SLOBODNA DALMACIJA | 0

U Tomislav Gradu je u tijeku (listopad 1999.) akcija popularno nazvana Zaštitimo djecu u prometu. Ona će potrajati do kon­ca ovoga tjedna, a zajedni­čki je organiziraju tomislavgradska Policijska uprava i Autoklub Herceg Bosne, podružnica Tomi­slavgrad.

Sama akcija, ka­ko je planirano, provodit će se na dva načina. U pr­vom, možda i najvažnijem dijelu, djeci će se uz pomoć njihovu uzrastu prilagođe­nih predavanja govoriti o prometu, s posebnim na­glaskom na djecu kao sudi­onike i njihovu zaštitu.

Predavanja su već u tije­ku, a prema planu organi­zatora, na taj će način pro­metni policajci i djelatnici ovdašnjeg Autokluba do kraja tjedna obići sve tomislavgradske osnovne ško­le.

Osim toga, ova će akci­ja, rečeno nam je, imati i svoj radno-praktični dio tijekom kojega će ovdašnji osnovci i na djelu moći po­kazati što su i koliko zapra­vo naučili. Oni će, naime, u pratnji iskusnih promet­nih policajaca ovih dana izići i na ulice Tomislavgrada gdje će sudjelovati u jednosatnoj edukativnoj simulaciji regulacije pro­meta.

 

Milan VUKADIN

 

(Iz arhiva Slobodne Dalmacije, listopad 1999. godine)