SLOBODNA DALMACIJA iz prosinca 1999.: Nakon ledene kiše, pao i snijeg

objavljeno u: SLOBODNA DALMACIJA | 0

Na­kon obilne kiše koja je bila uzrokom nezapamćeno vi­sokog vodostaja i izlijevanja rijeke Šujice, a potom i lede­ne kiše zbog koje je dobar dio općine nakratko ostao bez električne energije, To­mislavgrad je zahvatilo i snježno nevrijeme. Gusti snijeg koji je počeo padati u četvrtak u poslijepodnev­nim satima, u petak je dose­gnuo visinu od 15 do 20 cen­timetara, što je pak značilo velike probleme u prometu. Istina, sve prometnice jesu prohodne, no promet na nji­ma odvija se sporo i oteža­no.

Iako do potpunoga pro­metnog kolapsa u Tomislavgradu srećom još uvijek nije došlo, ako snijeg nastavi padati istim intenzitetom, a službe za održavanje nasta­ve raditi kako su radile do sada, ni ta mogućnost nije isključena, jer ono što se tre­nutačno dade vidjeti, kazuje da prometnice u općini To­mislavgrad nisu dovoljno dobro čišćene.

Ovdje treba kazati i to da su bez obzira na nevrije­me, kišu i led, dežurne eki­pe tomislavgradske Elektre uspjele sanirati posljedice ledene kiše. Zamijenjeni su, naime,  nedavno porušeni prijenosni stupovi, dok su pokidani elektrovodovi po­pravljeni, tako da sva ku­ćanstva barem imaju elek­tričnu energiju.

Međutim, snježno je nevrijeme bilo uzrokom da dobar broj kućanstava u gradu noć između četvrtka i petka provede bez pitke vode. Problemi s vodom, kako nam je rečeno u ovdašnjem javno-komunalnom poduzeću, a budući da nije došlo do nekih većih kvarova na vodovodnim po­strojenjima, bit će brzo riješeni.

 

Milan VUKADIN

 

(Iz arhiva Slobodne Dalmacije, prosinac 1999. godine)